lleoliadau hynt ar draws cymru

sioeau i ddod

gweld pob sioe

perfformiadau hygyrch sydd ar ddod....

Beat It

Theatr Brycheiniog,
25 Sep
  • Cyfeillgar i Ddementia

The Cherry Orchard

Theatr Y Sherman, Caerdydd
26 Sep
  • Isdeitlau

Beat It

Theatr Brycheiniog,
02 Oct
  • Cyfeillgar i Ddementia

Eugene Onegin

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
06 Oct
  • Disgrifiad Sain

Dementia Friendly: Calamity Jane (U)

Neuadd Goffa'r Barri, Y Barri
19 Oct
  • Hamddenol
  • Cyfeillgar i Ddementia

dod yn aelod

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnoch i ddod i berfformiad mewn theatr neu ganolfan celfyddydau yna mae’n bosib y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt. Er mwyn dod yn aelod o Hynt a derbyn eich Cerdyn Hynt bydd angen i chi wneud cais drwy broses ymgeisio’r cynllun. Mae rhai meini prawf cymhwyster y bydd angen i chi gwrdd â nhw fel rhan o’r broses hon.

gwneud cais i ddod yn aelod
hynt membership card

cyswllt

I siarad ag aelod o tîm hynt:

e-bostiwch info@hynt.co.uk

tanysgrifio

ymunwch â’n rhestr e-bostio i dderbyn newyddion a gwybodaeth am y digwyddiadau diweddaraf a i ddal i fyny gyda sut mae Hynt yn datblygu.

tanysgrifiwch nawr

dod yn aelod

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnoch i ddod i berfformid mewn theatr neu ganolfan celfyddydau yna mae’n bosib y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt.

gwnewch gais nawr