Hafren

Llanidloes Road
Newtown
Powys

SY16 4HU

Get in Touch

call: 01686 614555
email: boxoffice@theatrhafren.co.uk
visit: www.thehafren.co.uk

Opening Times

21:30 – 17:30 a hwyrach pan fydd sioeau

Hafren

gwybodaeth am y lleoliad

Mae'r Hafren yn adeilad modern ond ni all ddarparu ar gyfer cadeiriau olwyn heblaw ar lawr gwaelod yr awditoriwm. Rydym yn ymroddedig i wella mynediad ac yn falch o'ch adborth.

Gellir parcio am ddim gyda dros 200 o leoedd a 4 lle parcio pwrpasol yn agos at ein prif ddrysau.

The best way to come into The Hafren is through the main college entrance which has automatic opening doors.

mynedfeydd: dull gorau

Y ffordd orau i ddod i'r Hafren yw trwy brif fynedfa'r coleg sydd â drysau sy'n agor yn awtomatig.

lleoedd

Mae gennym theatr, ardal oriel, bar a chyntedd.

gwybodaeth gadael mewn argyfwng

Os bydd argyfwng, byddwn yn gadael i'r ardal fflat y tu allan sydd 12 metr ar y mwyaf o lefydd y cadeiriau olwyn.

cyfleusterau'r lleoliad

cyfleusterau

Mae gennym ystafelloedd cyfarfodydd, bar â thrwydded lawn, toiledau a chaffi (yn ystod sioeau yn unig).

unrhyw wybodaeth arbennig am fynediad

Mae dolenni clywed ar gael. Mae uchafswm o 12 lle i gadeiriau olwyn ar gael ac ystafell ymolchi / ystafell wlyb hygyrch llawn offer.

rhagor o wybodaeth

Mae croeso i gŵn tywys.

gwasanaethau

Bydd ein staff yn hapus i ddod â diodydd i chi yn ystod yr egwyl.

cyrraedd yr hafren: cludiant / parcio 

Nid oes cludiant cyhoeddus gyda'r nos ac mae’r gwasanaeth tacsi yn gyfyngedig.

print page