Neuadd Dwyfor

Stryd Penlan
Pwllheli
Gwynedd

LL53 5DE

Get in Touch

call: 01758 704 088
email: Neuadd_dwyfor@gwynedd.gov.uk
visit: www.gwynedd.gov.uk/neuadd-dwyfor

Opening Times

Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00 ac awr cyn perfformiad

Neuadd Dwyfor

gwybodaeth am y lleoliad

Mae ein toiled hygyrch ar y llawr cyntaf yng nghefn yr awditoriwm

Mae gennym le i chwe chadair olwyn yn rhes flaen y seddau. Gofynnwch yn y swyddfa docynnau os bydd angen defnyddio clustffonau isgoch arnoch i allu clywed trac sain y ffilm yn well.

Rhagor o Wybodaeth

Wrth archebu tocynnau, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi os byddwch yn dod â chi tywys.

Mae gennym ddolen sain yn y swyddfa docynnau

Gwasanaethau

Gofynnwch i aelod staff am gymorth i gael lluniaeth yn ystod yr egwyl.

Gallwch ofyn am lyfryn mewn print bras yn y swyddfa docynnau.

cyrraedd y neuadd: cludiant / parcio

Mae man parcio i un cerbyd i bobl â bathodyn glas yn union y tu allan i'r adeilad, a mannau ychwanegol mewn maes parcio cyhoeddus gyferbyn.

Mae'r orsaf fysiau tua 175 llath o'n mynedfa.

Mae'r orsaf drenau a'r safle tacsis tua 150 llath o'n mynedfa.

print page