Theatr Y Colisewm

Theatr Y Colisewm
Mount Pleasant Street
Trecynon
Aberdâr

CF44 8NG

Get in Touch

call: 03000 040 444
email: theatres@rctcbc.gov.uk
visit: www.rct-theatres.co.uk

Opening Times

Mawrth - Gwener 11.00am - 2.00pm

Wyneb yn Wyneb: Yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau sydd wedi'u rhestru uchod

Dros y Ffôn ar 03000 040 444 dydd Mawrth - dydd Gwener 11.00am - 5.00pm.

Theatr Y Colisewm

access information

Mae mynedfa ar ffurf ramp i'r cyntedd ar flaen yr adeilad, ac mae'r drysau blaen yn awtomatig

Mae mynedfa ar ffurf ramp o'r maes parcio i flaen yr adeilad neu'r fynedfa ar ochr yr adeilad

Mae 3 man parcio ar gyfer pobl anabl

Mae lifft o seddi'r llawr i'r bar

Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn

Mae 5 man lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyd eistedd yn ardal seddi'r llawr. Caiff cyfeillion gynnig seddi am ddim wrth ymyl ymannau yma. Dylech drafod hyn â staff y Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau.

Mae croeso i gwn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad ond mae nifer y seddi yn gyfyngedig

Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y neuadd

https://rct-theatres.co.uk/cy/access-information

print page