Theatr Y Parc a’r Dâr

Theatr Y Parc a’r Dâr
Station Road
Treorci

CF42 6NL

Get in Touch

call: 03000 040 444
email: theatres@rctcbc.gov.uk
visit: www.rct-theatres.co.uk

Opening Times

Mawrth - Gwener 2.00pm - 5.00pm

Wyneb yn Wyneb: Yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau sydd wedi'u rhestru uchod

Dros y Ffôn ar 03000 040 444 dydd Mawrth - dydd Gwener 11.00am - 5.00pm 

Theatr Y Parc a’r Dâr

gwybodaeth am hygyrchedd

Mae mynedfa fflat o faes parcio'r llyfrgell sydd gyferbyn â'r lleoliad i'r brif fynedfa. Dylech gyrredd cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod mannau parcio ar gael.

Mae mynediad fflat i'r cyntedd a'r swyddfa docynnau

Mynediad fflat i'r bar

Mae lifft i ardal seddi'r llawr

Mae ardal seddi'r llawr yn fflat

Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y brif neuadd. Rhowch eich cymorth clyw yn y safle 'T' er mwyn defnyddio'r cyfleuster yma

Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn i ddynion a merched ar gael ar y llawr gwaelod

Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad

http://rct-theatres.co.uk/cy/access-information

 

print page