cyswllt

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani ar ein gwefan mae croeso i chi gysylltu â ni.

Rhwydwaith yw Hynt a dylai'ch theatr neu ganolfan gelfyddydau leol allu eich helpu gyda'r rhan fwyaf o gwestiynau. Cliciwch yma i ganfod eich lleoliad agosaf a'u manylion cyswllt. 

Os oes gennych gwestiwn am y broses ymgeisio, y ffurflen gais neu am eich cerdyn, cysylltwch â llinell gymorth ceisiadau Hynt ar 0344 225 2305.

Am gwestiynau ar unrhyw fater arall cysylltwch â thîm Hynt yn uniongyrchol ar 01446 401744. Rhif ffôn ein swyddfa yw hon. Tîm bach o staff ydyn ni a'r rhan fwyaf yn gweithio rhan amser felly os na allwn ateb eich galwad gadewch neges a byddwn yn cysylltu'n ôl â chi cyn gynted â phosib.

Fel arall gallwch anfon e-bost atom drwy lenwi'r ffurflen isod. 

Neu e-bostiwch ni